JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ТРАВМАТА

С оглед подобряване на грижата и положението на жените в Европа, страдащи от последиците на насилие, неправителствени организации (НПО) от редица държави-членки се присъединиха към тази мрежа.
Проблемите, с които се занимават са: домашно насилие, сексуално насилие, изнасилване и злоупотреба. Насилието срещу жените включва много прояви. Такова насилие може да доведе до посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Симптомите са сложни и често погрешно диагностицирани. Връзката между разстройството и понесеното насилие не се признава. Опитът на НПО показва, че това се дължи на липсата на добро познаване на феномена в цяла Европа от всички професионални групи и дори сред хората, пострадали от насилие.

Целите на мрежата са:

Да подпомага и увеличава компетентността в областта на грижите за травмираните жени,

Да насърчава пострадалите жени да търсят помощ,

Да подкрепя работата на феминистките НПО в борбата им срещу насилието, основано на разликите в пола.

Мрежата от членове се обедини с цел да засили сътрудничеството между психотравматологията, общата медицина, социалните служби, полицията и консултативните центрове, специализирани в насилие, базирано на полови различия.

Мрежата е тясно свързана с Европейските женски организации, борещи се с насилието срещу жените и сътрудничи интензивно с WAVE – организация на жените срещу насилието Европа.