JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Информация и помощ

Сама по -себе си „Европейската мрежа за травма“ не предлага консултации и помощ, но спомага за по – лесното откриване на такава.

Тук всеки може да открие адреса на организациите в собствената си държава и да се обърне за помощ към тях.

Чрез мрежата може да получите информация за различни обучителни програми.