JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
ПТСР като последица от насилието над жени

 ПТСР е един отговор на нормални личности към абнормна ситуация. Едно необичайно третиране или остро животозастрашаващо събитие може дълбоко да разстрои почти всекиго. Има открити разлики при лица, които развиват посттравматично стресово разстройство и такива, които не отключват ПТСР и точно те указват как се справяме с травматизиращ опит, както и много епидемиологични изследвания дават данни, че една трета от европейската популация се е конфронтирала с травматизиращо събитие поне веднъж в живота си. Не всяко лице, дори когато е развило симптоми се нуждае от третиране. Такава нужда има едва в 20-30% от случаите. Има особени/специфични фактори, които спомагат отключването и развитието на ПТСР. Например, околната среда е неблагоприятна, или съществува предишен травматичен опит, или съществуват редица рискове за развитието на ПТСР.

 

Лица, засегнати от сексуално насилие; по-често жени и девойки; развитие на ПТСР сравнително често; В един или повече от представените примери за рискови фактори. В заключение от различни проучвания това води до почти 80% развитие на посттравматични симптоми у тези жертви.