JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Защо е създадена тази мрежа

Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) като последица от сексуално насилие все още се счита за въпрос от незначителен интерес в много европейски страни. Дори съществуващите европейски мрежи и изследователски групи, разследващи психичните последици от травми и ПТСР, предимно се фокусират върху други аспекти. Интересите им са предимно към жертви на военна травма, аварии, природни бедствия. Почти не се обръща внимание на факта, че насилието срещу жените е широко разпространено нарушение на човешките права в много слоеве на нашето общество. Друг резултат от третирането на въпроса, като табу, са неадекватните грижи полагани в Европа за жени жертви на насилие.

Организации, иницииращи Европейската мрежа за травмата са започнали още през 2003 г. да изпълняват транснационални проекти, за подобряване на помощта за жени пострадали от насилие. Тези проекти са финансирани от Европейската комисия и Дафне инициатива.

Необходима е промяна в отношението и политиката за да се осъзнае, че насилието срещу жени не засяга отделната жертва или насилник, това е общо европейска социална реалност, която поболява жените. За да се промени отношението е необходимо сътрудничество между всички професионалисти работещи с жени жертви на насилие, изследователски групи, политици на национално и европейско ниво.