JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Vítejte v evropské síti pro práci s traumatem.

Tato síť sdružuje mimovládní organizace členských států Evropské unie s cílem zlepšit péči o ženy v Evropě, které trpí v důsledku násilí.

Násilí vůči ženám zahrnuje mnoho forem, např. domácí násilí, sexuální násilí, znásilnění a zneužívání. Tyto formy násilí mohou vést k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy (PTSP). Její symptomy jsou různorodé a často mohou vést k chybné diagnóze, protože není odhalena spojitost mezi poruchou a násilím, kterému byla osoba v minulosti vystavena. Zkušenosti mimovládních organizací ukazují, že je to způsobeno nedostatkem vědomostí všech profesních skupin a dokonce i osob trpících PTSP. Toto zjištění se týká celé Evropy.

Cílem sítě je:

Členové sítě se spojili s úmyslem zintenzivnit spolupráci mezi psychotraumatologií, všeobecnou medicínou, sociálními službami, policií a poradenskými centry specializovanými na gendrově podmíněné násilí.

Síť je úzce provázána s evropskými ženskými organizacemi bojujícími proti násilí na ženách a intenzivně spolupracuje s WAVE – Women Against Violence Europe (Ženy proti násilí v Evropě)