JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Vidíte jenom to, co rozpoznáte

Ženy, které byly traumatizovány násilným chováním, trpí velmi rozmanitými symptomy. Tyto symptomy je dříve nebo později dovedou k vyhledání pomoci. Mohou vyhledat praktického lékaře a hledat pomoc s jejich fyzickými symptomy nebo vyhledají psychosociální poradenské služby, například kvůli problémům, kterým čelí v každodenním životě nebo které jim brání v péči o děti. Ve většině případů budou dobře léčeny nebo najdou radu při řešení konkrétnho problému. Přesto v některých případech, kdy se traumatizované osoby chovají nepochopitelným, rušivým způsobem, může dojít k tomu, že se pomáhající pracovník s nejlepším úmyslem stáhne a rezignuje na pomoc. Obvykle je specifická příčina (traumatická událost) neobjevena, a tak zůstává neidentifikována. Někteří pomáhající pracovníci vědí málo o rodově podmíněném násilí a jeho následcích. Jsou málo informováni o posttraumatické stresové poruše u žen jako důsledku prožitého násilí.

Evropská síť pro práci s traumatem má v úmyslu rozšiřovat tyto vědomosti. Jejím cílem je zajistit, aby všechny profesní skupiny zahrnuty v systému zdravotní a sociální péče o ženy, rozeznaly jisté alarmující signály. Faktem je, že ženy, které jsou traumatizovány násilím nebo jsou jeho oběťmi, mají mnohdy problém mluvit o prožívaném násilí samy od sebe, ale jsou často připraveny otevřít se, pokud lékař nebo pomáhající pracovník udělá první krok. Pro tento případ by měli být odborníci schopni rozeznat signály posttraumatické stresové poruchy (PTSP) a znát způsoby efektivní intervence.

Tréninkový program vytvořený iniciátory této sítě je krátký a poskytuje praktické informace o PTSP jako následku prožitého násilí u žen. Není nutné stát se expertem na PTSP, aby byl člověk schopen jednat a pomoci postiženým ženám. Ale jenom „trénované oko“ je schopno rozeznat symptomy PTSP.

Tréninkové materiály jsou k dispozici ve všech jazycích států Evropské unie. Byly úspěšně vyzkoušeny a hodnoceny z hlediska jejich efektivity a dlouhodobého využití iniciátory sítě. V současnosti jsou materiály využívány ve 26 členských státech EU.

Získejte více informací o historii tréninkového programu>>>>>>

Získejte detailnější informace o tréninkových programech>>>>>>