JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
PTSP jako následek násilí vůči ženám

PTSP je reakce normální osoby na abnormální situaci. Prožitek mimořádného ohrožení nebo akutního ohrožení života může kohokoliv uvést do hluboké beznaděje. Jediný rozdíl mezi osobami, u kterých se rozvine PTSP a u kterých se PTSP nerozvine je skutečnost, jak je traumatický zážitek zpracován. Epidemiologický výzkum ukázal, že přibližně jedna třetina evropské populace byla alespoň jednou v životě konfrontována s traumatickou událostí, která může vést k traumatizaci. Ale ne u každé postižené osoby se rozvine komplex symptomů, které vyžadují léčení. Předpokládá se, že se tak stane asi ve 20 až 30% případů. Existují určité faktory, které podporují rozvinutí posttraumatické stresové poruchy. Například pokud bezprostředně po události chybí podpora postižené osoby, oběť je v špatném fyzickém stavu, sociální prostředí oběti je nepříznivé nebo se traumatizace objevila již v minulosti, riziko rozvinutí PTSP roste.

U osob postižených sexuálním násilím – především jde o ženy a dívky – se PTSP rozvíjí obzvlášť často. V těchto případech se často objevuje velké množství rizikových faktorů. V několika studiích se uvádí, že až u 80% těchto obětí se rozvinou posttraumatické symptomy.

 

Informuj se více o symptomech PTSP >>>>>

Informuj se více o rizikových faktorech >>>>>