JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Proč byla vytvořena tato síť?

Posttraumatická stresová porucha (PTSP) jako následek sexuálního násilí je stále považována za okrajovou záležitost v mnoha evropských státech. Existující evropské sítě a výzkumné skupiny, které provádějí výzkumy psychických důsledků traumatu a PTSP, se většinou zaměřují na jiné aspekty: zabývají se především oběťmi vojenských traumat, dopravních nehod, přírodních katastrof a násilných výtržností. Faktu, že násilí proti ženám je rozšířenou formou porušování lidských práv v naší společnosti, je věnována minimální pozornost. Dalším důsledkem toho, že toto téma je považováno za tabu ve společnosti, je nedostatečná péče o postižené ženy.

Organizace iniciující Evropskou síť pro práci s traumatem začaly v roce 2003 realizovat mezinárodní projekty s cílem zlepšit nabídku pomoci pro ženy traumatizované násilným chováním. Tyto projekty byly financovány Evropskou komisí, protože boj proti gendrově podmíněnému násilí je na jedné straně úlohou jednotlivých členských států a zároveň Evropské unie jako celku. Program Evropské unie Daphne (link na Daphne webovou stránku) zastupuje tento cíl a kromě jiných aktivit financuje založení Evropské sítě pro práci s traumatem. Myšlenka vytvoření sítě pro práci s traumatem vyplynula ze zkušeností získaných v rámci těchto projektů.

Změna v postojích a politice je nutná k uvědomění si, že násilí proti ženám není jen záležitostí individuální oběti a individuálního pachatele, ale jde o celoevropskou sociální realitu, která způsobuje onemocnění žen. Na prosazení této myšlenky je nutná intenzivní spolupráce mezi všemi odborníky, kteří přicházejí do styku se ženami, které zažily násilí a těmi, kdo mají v politice rozhodovací pravomoc, a to jak na národní, tak na evropské úrovni.

Přečtěte si víc o evropských projektech o PTSP jako následku sexuálního násilí na ženách >>>>>