JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Tere tulemast!

Käesolev veebileht pakub teavet posttraumaatilise stresshäire (PTSD) ja Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustiku (European Trauma Network) töö kohta.

Igasuguse šoki ja trauma tagajärjeks võib olla posttraumaatilise stresshäire (PTSD) tekkimine – eriti juhul, kui kannatanu ei saa asjakohast abi ja toetust. Selleks, et parandada ühiskonna informeeritust ja traumakogemusega inimeste aitamise kvaliteeti, moodustasid trauma- ja vägivallaprobleemiga tegelevad organisatsioonid Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustiku. Kuna korduva vägivallatrauma (perevägivald, seksuaalne vägivald, prostitutsioonile sundimine, ahistav jälitamine jne) ohvriks langevad tänapäeval Euroopas rohkem naised, kuid samas on nimetatud vägivallaliikide ja PTSD vahelisi seoseid vähem teadvustatud, on võrgustiku põhirõhk just naistele pakutavatel abivõimalustel.  

Posttraumaatilisest stresshäirest on Eesti avalikkuses seni suhteliselt vähe räägitud, seetõttu ei ole inimesed selle komplekssetest avaldumisvormidest sageli teadlikud. Kui üldse, siis kaldutakse PTSD-d seostama sõja, suurõnnetuste ja looduskatastroofidega, mitte tavaelus ettetulevate vägivallatraumadega. Isegi arstid ja psühholoogid, ammugi siis ohvrid ise ei tarvitse seda häiret üldse ära tunda.

Võrgustiku eesmärgid on:

 

 

Võrgustiku eesmärk on süvendada koostööd meditsiini- ja sotsiaalhoolekandeasutuste, politsei ja nõustamiskeskustega. Võrgustikul on tihedad koostöösuhted soolise vägivalla ennetamise ja tõkestamisega tegelevate Euroopa naisorganisatsioonidega, samuti rahvusvahelise vägivallavastase organisatsiooniga WAVE - Women Against Violence Europe.