JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Naised ja PTSD

Koolitusmaterjal "Vägivallakogemusega naised ja PTSD" allalaadimiseks

Vägivallakogemusega naistel võib esineda mitmesuguseid erinevaid sümptomeid, mis panevad neid varem või hiljem – enamasti küll paraku hiljem – abi otsima. Näiteks võivad nad minna arsti juurde, lootuses leida leevendust oma füüsilistele sümptomitele, või mõnda nõustamiskeskusesse, kuna neil esineb raskusi igapäevaeluga ja lastega toimetulekul. Enamikul juhtudel koheldakse neid kenasti ja nende probleemiga asutakse tegelema. Ent vahel tuleb ette ka seda, et traumeeritud inimene käitub nii mõistetamatult ja segadusttekitavalt, et ka parimate kavatsustega abistajad tõmbuvad temast eemale. Paljudel juhtudel niisuguse käitumise tegelik põhjus ilmsiks ei tulegi, kuna aitajad ei oska näha selle seost patsiendi traumakogemusega.

Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustik tahab anda oma panuse selleteemaliste teadmiste levitamisse. Võrgustiku eesmärk on saavutada olukord, kus kõik tervishoiu- ja sotsiaalsfääri spetsialistide rühmad suudaksid ära tunda teatud ohumärke. Traumakogemusega naistel on sageli väga raske ise vägivallateemast juttu teha, kuid paljud neist avavad end pärast seda, kui arst või sotsiaaltöötaja on omalt poolt esimese sammu astunud. Selleks vajab aitaja ühtlasi teadmisi selle kohta, kuidas seda täpsemalt teha ja milline abi on antud olukorras teretulnud.

Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustiku asutajate koostatud koolitusmaterjal pakub lühikese praktikapõhise ülevaate PTSD-st, selle seostest vägivallaga ja aitamisjuhistest. Selleks, et aidata vägivallakogemusega naisi, ei pea tingimata olema PTSD ekspert. Kuid ainult kogenud silm suudab märgata sümptomite taga nende põhjuseid.

Koolitusmaterjal on saadaval kõikides Euroopa Liidu keeltes ning 2010. aasta seisuga on see kasutusel 26 Euroopa riigis.

 

 

Koolituse sihtrühm ja teemad

 

Koolitusmaterjal on mõeldud kõikidele spetsialistidele, kes puutuvad potentsiaalselt kokku traumeerivaid kogemusi läbi elanud naiste ja lastega (näiteks nõustamiskeskuste töötajad, sotsiaaltöötajad, pedagoogid, meedikud jt). See võib abiks olla ka politseinikele ja juristidele/kohtusüsteemi töötajatele. Laiemas mõttes pakub see koolitusmaterjal olulisi teadmisi ka poliitikutele, kuna sellest selgub, milliseid täiendusi vajaks olemasolev tervishoiusüsteem.

Koolitusmaterjal käsitleb järgmisi teemasid:

• PTSD sümptomid

• Riskifaktorid / riskirühmad

• Kuidas aidata? Stabilisatsioon ja dissotsiatsioon

• Traumakogemusega naiste ja laste nõustamine

• Taustainformatsioon, faktid soolise vägivalla kohta

• Põgus vägivallatrauma uurimise ajalugu

Koolitusmaterjali ülesehitus

Arvestades, kui erinevad on tervishoiusüsteemid ja spetsialistide rühmad Euroopa lõikes, peavad kogu Euroopa Liidus kasutamiseks mõeldud koolitusprogrammid eelkõige vastama ühele tingimusele – nimelt võimaldama paindlikku kasutamist. Kõnesolev koolitusmaterjal võimaldab vastavalt konkreetse rühma vajadustele vabalt teemasid lisada, eemaldada või süvendatult käsitleda, näiteks on soovi korral võimalik koolitusele lisada rollimängu episoode, filmiklippe vms. Kõnesoleva koolituse juurde kuulub ka eesti keelde tõlgitud lühifilm (lähema huvi korral pöörduge palun võrgustiku Eesti esindaja Tartu Naiste Varjupaiga poole).