JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustiku Struktuur

Euroopa Trauma-alase Koostöö Võrgustikku kuuluvad põhiliselt trauma- ja vägivallaprobleemiga tegelevad valitsusvälised naisorganisatsioonid. Lisaks sellele on mõnede liikmete töö seotud ka sotsiaalvaldkonda puudutavate koolitusprogrammide koostamisega ja koolitustegevusega. Võrgustikul on tihe koostöö üle-euroopalise võrgustikuga WAVE – Women Against Violence Europe, kuid erinevalt WAVE-st keskendub see spetsiifilisemalt vägivallakogemusega seotud traumaprobleemile.

Võrgustik on jätkuvalt avatud ka uutele Euroopa Liidu riikides tegutsevatele organisatsioonidele. Kõigil, kes soovivad võrgustikuga liituda, palume täiendava info saamiseks võtta kontakti vastava riigi kontaktorganisatsiooniga.