JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Miért alakult a Hálózat?

A szexualizált erőszak következtében kialakuló poszttraumás stressz szindróma még mindig nem kapott elég figyelmet Európában. A létező, traumatikus eseményekkel és PTSD-vel foglalkozó kutatócsoportok sem a bántalmazásra vagy szexualizált erőszakra helyezik a hangsúlyt, hanem a háborús veteránokra, balesetek, természeti katasztrófák vagy lövöldözések, rablótámadások áldozataira. Pedig a nők ellenei erőszak ezeknél sokkal elterjedtebb (minden 5. nő él át fizikai erőszakot élete során volt vagy jelenlegi partnere által), mindennapos, a szemünk előtt történik, súlyosan sérti a nők emberi jogait és sorozatos traumatikus eseményekkel jár. Az, hogy ez a téma még mindig tabunak számít, megakadályozza, hogy az érintett nők megfelelő segítséget kapjanak.  (>>>>> tények az erőszakról és a PTSD-ről)

Jelen hálózat létrehozásában együttműködő szervezetek 2003 óta dolgoznak olyan nemzetközi projektek megvalósításán, melyeknek a traumatizált nők hatékonyabb segítése a céljuk. Ezeket a projekteket az Európai Bizottság finanszírozta, így elősegítve a nemi alapú erőszak elleni harcot mind Európa egészében mind az egyes tagállamokban. Az európai Daphne kezdeményezés is hasonló célokat támogat, és más tevékenységeik mellett ők biztosítják ezen PTSD-hálózat létrehozásához szükséges anyagi forrásokat. A hálózat ötlete a korábbi projektekben gyűjtött tapasztalatok alapján fogalmazódott meg. 

Mind az attitűdöknek, mind az irányelveknek meg kell változniuk annak felismeréséhez, hogy a nők elleni erőszak nem csak az egyes áldozatokra, az egyes nőkre, az egyes elkövetőkre van hatással, hanem az egész európai társadalomra. A változások elősegítéséhez a bántalmazott, traumát átélt nőkkel foglalkozó szakértők, a kutatócsoportok, és a politikai döntéshozók közötti intenzív párbeszédre is szükség van, mind európai, mind helyi szinten.