JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Kādēļ šāds tīkls radās?

Pēctraumas stresa sindroms (PTSS) kā sekas seksualizētai vardarbībai  daudzās Eiropas valstīs joprojām izraisa pārāk mazu interesi.   Eiropā pastāvošie sadarbības tīkli un pētnieku grupas, kas pēta PTSS un  traumas ietekmi uz garīgo veselību, vairumā gadījumu koncentrējas uz citiem aspektiem: viņu interešu lokā galvenokārt ir kara traumu upuri, dabas katastrofās un negadījumos cietušie, kā arī tie, kas pārdzīvojuši   uzbrukumus  ar šaujamieročiem.  Maz uzmanības tiek pievērsts faktam, ka vardarbība pret sievieti ir plaši izplatīts cilvēktiesību pārkāpums, kas eskistē  mūsu sabiedrībā. Cits iemesls tam, kas šī tēma joprojām ir tabu, ir neadekvātā situācija cietušo sieviešu aprūpes jomā.
Organizācijas, kas ierosināja  Eiropas Traumas sadarbības tīkla izveidi,  jau 2003 gadā sāka strādāt  ar  starptautiskiem projektiem , lai uzlabotu palīdzības iespējas sievietēm, kas ir traumētas  pēc piedzīvotas vardarbības. Šos projektus finansēja Eiropas savienība, jo uz dzimumu balstītas vardarbības apkarošana ir gan katras konkrētās dalībvalsts, gan  Eiropas savienības kopumā, kompetencē.  Līdzās citām aktivitātēm, ES Daphnes programma (http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm)  finansiāli atbalsta Eiropas Traumas sadarbības tīklu. Sadarbības tīkla ideja radās  iepriekšējo projektu rezultātā.

Ir nepieciešama attieksmes un politikas maiņas, lai atzītu, ka vardarbība pret sievieti neietekmē tikai katru individuālo upuri un individuālo varmāku, bet ka tā ir Eiropas mēroga sociālā pandēmija, kas padara sievietes slimas. Lai veicinātu šādas izpratnes veidošanos, ir nepieciešama pētnieku un politikas veidotāju kopīga sadarbība gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī.

Lasiet vairāk par Eiropas projektiem par PTSS kā seksualizētas vardarbības  pret sievietēm  sekām  >>>>