JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Zakaj potrebujemo Evropsko travma mrežo?

Posttravmatska stresna motnja (PTSM) kot posledica spolnega nasilja je še vedno zadeva marginalnega interesa v mnogih evropskih državah. Celo obstoječe evropske mreže in raziskovalne skupine, ki raziskujejo duševne posledice travme in PTSM, se večinoma osredotočajo na druge vidike: zanimajo se predvsem za žrtve vojne travme, nesreče, naravne katastrofe ali strelska divjanja. Komaj kaj pozornosti se posveča dejstvu, da je nasilje nad ženskami široko razširjena kršitev človekovih pravic v samem jedru naše družbe. Še eno dejstvo, da to zadevo obravnavamo kot tabu, je neustrezna skrb v Evropi za ženske, ki so preživele nasilje. (Link Versorgungssituation).

Organizacije, ki so spodbudile Evropsko travma mrežo, so že leta 2003 začele izvajati čeznacionalne projekte z namenom izboljšanja ponudb pomoči za ženske travmatizirane z nasiljem. Ti projekti so bili financirani s strani Evropske komisije, saj je boj proti nasilju na podlagi spola naloga, s katero naj bi se spopadale tako posamezne države članice kot tudi Evropska unija kot celota, in k reševanju tega problema so dejansko pristopile. Med drugimi prizadevanji se Daphne pobuda Evropske unije (Link Daphne-Website) zavzema za to in poleg ostalih aktivnosti priskrbuje sredstva za ustanovitev Evropske travma mreže. Ideja za vzpostavitev travma mreže je nastala na podlagi nabranih izkušenj v teku teh projektov. 

Potrebna je sprememba v stališčih in politikah, zato da bi se zavedli, da nasilje nad ženskami ne vpliva samo na posamezno žrtev in posameznega napadalca; to je vseevropska družbena realnost, za katero ženske zbolijo. Z namenom spodbujanja takšne prilagoditve je tako na nacionalnem kot na evropskem nivoju potrebna intenzivna izmenjava med vsemi poklici, ki so v stiku z ženskami, ki so preživele nasilje, raziskovalnimi krogi in odločevalci v politiki.