JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Dobrodošli v Evropsko travma mrežo

Nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije so se združile v to mrežo z namenom izboljšanja skrbi za ženske v Evropi, ki trpijo za posledicami doživetega nasilja.

Nasilje v družini, spolno nasilje, posilstvo in zloraba: nasilje nad ženskami vključuje mnogo pojavnih oblik. Takšno nasilje lahko vodi do posttravmatske stresne motnje (PTSM). Simptomi so kompleksni in nemalokrat napačno ocenjeni v diagnozi, kar privede do tega, da povezava med motnjo in nasiljem ni prepoznana. Izkušnje nevladnih organizacij kažejo, da je temu tako preprosto zaradi pomanjkanja znanja po celi Evropi, med vsemi poklicnimi skupinami in celo med samimi osebami, ki so preživele nasilje.

Cilji mreže so:

Članice mreže so se pridružile z namenom okrepitve sodelovanja med psihotravmatologijo, splošno medicino, socialnimi službami, policijo in svetovalnimi centri, specializiranimi na področju boja proti nasilju na podlagi spola.

Mreža je tesno povezana z evropskimi ženskimi organizacijami, ki se borijo proti nasilju nad ženskami, in intenzivno sodeluje z mrežo WAVE – Women Against Violence Europe (Ženske proti nasilju v Evropi).

The Network is closely linked to the European women's organisations combatting violence against women, and collaborates intensively with WAVE - Women Against Violence Europe.