JNT
Logo_EU
Logo_Daphne
Join_The_Net
Sprachauswahl
eu
at
be
bg
cy
cz
de
dk
ee
es
fi
fr
gb
gr
hu
ie
it
lt
lu
lv
mt
nl
pl
pt
ro
se
si
sk
linie_oben
Vitajte v Európskej sieti pre prácu s traumou

Mimovládne organizácie z členských štátov EÚ sa združili v tejto sieti za účelom zlepšiť situáciu v oblasti poskytovania starostlivosti ženám, ktoré ju v Európe potrebujú v dôsledku násilia, ktoré prežili.

Domáce násilie, sexualizované násilie, znásilnenie a zneužívanie: násilie páchané na ženách má mnoho tvári. Takéto násilie môže viesť k posttraumatickej stresovej poruche (PTSP). Jej symptómy sú komplexné a často sú diagnosticky nesprávne posúdené, a tak nie je identifikovaná spojitosť medzi PTSP a násilím. Skúsenosti získané MVO ukazujú, že k tomu dochádza jednoducho kvôli nedostatku vedomostí – v celej Európe, u všetkých profesijných skupín and dokonca aj u tých osôb, ktoré PTSP trpia.

Ciele siete sú:

Členské organizácie siete sa do nej zapojili s úmyslom zintenzívniť spoluprácu medzi psychotraumatológiou, všeobecnou medicínou, sociálnymi službami, políciou a poradenskými centrami, ktoré sa špecializujú na rodovo podmienené násilie.

Sieť je úzko prepojená na európske ženské organizácie, ktoré bojujú proti násiliu páchanému na ženách a úzko spolupracuje so sieťou európskych ženských organizácií WAVE - Women Against Violence Europe.